Du kan selv sjekke dine resepter ved å logge deg inn på : www.mineresepter.no

Der vil du få informasjon om hvilke resepter som er registrert i ditt navn.