Dersom du ønsker å bytte fastlege gjøres dette på følgende måter:

1) Du kan ringe til Fastlegekontoret på tlf : 810 59 500

2) Du kan gå til : www.helfo.no og følge informasjonen derifra. 

Byttet av fastlege gjelder fra 1. i påfølgende måned.